Utskov i Älvkarleby kraftstation, Foto: Cristian Andersson
Hem

| Aktuellt | Press | Om programmet | Projekt och resultat | Dokument | Kontakt | Länkar |  

2011-02-18 Informationsblad om programmet
En kort sammanfattning av resultaten finns här.

Slutrapport från forskningsprogrammet
Här kan du ladda ner slutrapporten från etapp 3 av programmet.

20-21 oktober 2010 Slutseminarium, Söderhamn
Dokumentation

Utvärdering av programmet
Utvärderingsrapport

-------------------------------------------------------------------------------

"Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten" är ett forskningssamarbete mellan Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Elforsk.

Programmet syftar till att ta fram underlag för socialt och ekonomiskt försvarbara miljöförbättrande åtgärder inom vattenkraften.

Inom den tredje programetappen, som avslutas under 2010, bedrivs projektet ”Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and Ljusnan”. Projektet ska utveckla verktygen för att beskriva samhällsekonomiska effekter av åtgärder som förbättrar miljön i reglerade vatten. Det handlar om att med utgångspunkt från dagens tillstånd undersöka de ekologiska effekterna av tänkbara åtgärder, värdera deras kostnader och nyttor, karaktärisera osäkerheter och genomföra välfärdsanalyser av olika handlingsalternativ.


Logotyper

Sidan uppdaterad 2011-02-18