Utskov i Älvkarleby kraftstation, Foto: Cristian Andersson
Hem

| Aktuellt | Press | Om programmet | Projekt och resultat | Dokument | Kontakt | Länkar |  

Informationsblad om programmet
En kort sammanfattning av programmets resultat finns här.

Slutrapport
Här kan du ladda ner slutrapporten från etapp 3 av programmet.

Programbeskrivning för etapp 3 (2006-2009)

"Acknowledgement" (version 2007-06-25) för hänvisning till finansiärerna vid publicering av forskningsresultat

Programfolder i pdf-format
--------------------------------------------------------------------------------

2010-11-26 Film
Filmen som användes i webbenkäten i "case -2+1" kan laddas ner här.

2010-10-21/22 Slutseminarium, Söderhamn
Drygt 100 personer deltog när resultat från forskargruppen presenterade resultat från forskningsprojektet. Andra intressanta föredrag handlade om Vattenfalls syn på miljöfrågor, arbetet med vattenförvaltningen och forskningsresultat från Norge.
Dokumentation

2010-09-01 Utvärdering av programmet
Utvärderingsrapport

2009-10-22 ELFORSK-dagen
Forskningsprogrammets verksamhet presenteras vid Elforsks årliga branschträff, Elforskdagen av Anton Paulrud, SLU samt Kjell Leonardsson, SLU. Branschens aktuella miljöfrågor presenteras av Johan Tielman, E.ON Vattenkraft.
Presentationer från ELFORSK-dagen finns här

2008-09-30- 2008-10-01 Programseminarium vid Ljusnan
Seminariet lockade ett nittiotal deltagare. Det innehöll presentationer av programmets forskningsprojekt samt ett pass om EU:s ramdirektiv för vatten och dess koppling till vattenkraft och forskningsprogrammet. Det bjöds också på information om norska erfarenheter av miljöanpassade flödesregimer och habitatförbättrande åtgärder.
Dokument från seminariet finns här.

2006-10-26 - Programmet presenteras på Elforskdagen
Presentation på Elforskdagen 2006

2006-09-14 - Dokumentation från öppen frågestund om utlysningen av planeringssanslag
Agenda
"Programmet och utlysningen, Cristian Andersson, Elforsk AB"
"Samlad Omprövningar av Ljusnan, Hans Rohlin, Fortum"
"Vattenkraft och miljö i Emån, Johan Tielman, E.ON Vattenkraft"

2006-08-01 - Utlysning av planeringsanslag inom Vattenkraft – Miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten
Ansökan om planeringsanslag skall vara inkommen senast 2006-09-25. Ansökan skall utformas och kommer att bedömas enligt de kriterier som anges i ansökningshandlingarna (nedan).
Utlysning (inklusive ansökningshandlingar och ansökningsblankett (i pdf-format))
Ansökningsblankett i word-format

"Omprövningar av vattendomar inom Ljusnans avrinningsområde, Del 1, Huvudrapport". Rapport från samarbetet mellan länstyrelser och kommuner längs Ljusnan.

2006-04-01 - Slutrapport från programmets andra etapp
Slutrapport från programmets andra etapp - Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten, etapp 2, Slutrapport mars 2006, Elforsk rapport 06:37

2006-04-20 - Dokumentation från workshop om framtida forskning om vattenkraft och miljö
Här finns endel material samlat som dokumenterar dagen.

2006-04-18 - Sammanställningar av forskning om och utveckling av miljöförbättrande åtgärder inom vattenkraften
På uppdrag av programstyrelsen har fem sammanställningar av forskning om och utveckling av miljöförbättrande åtgärder inom vattenkraften nationelllt och internationellt inom de områden som är prioriterade inom programmet tagits fram. Författarna svarar själva för innehållet.

2006-02-01 - Utvärdering av programmets andra etapp
Utvärdering av programmets andra etapp - Hydropower – environmental impacts, remedial measures and costs in regulated waters, Assessment by the Scientific Review Panel, 16 – 20 January 2006

Arkiv
Programbeskrivning för etapp 2 (2003-2005)
Dokumentation från programseminarium 2005-06-16/17 i Oskarshamn/Emån
Dokumentation från programseminarium 2004-06-17/18 i Stornorrfors
Statusrapport per juni 2004 för programmet och ingående projekt
Syntes av resultaten från programmets första etapp som avslutades under 2003
Dokumentation från programseminarium 2003-05-6/7 i Älvkarleby
Slutrapporter från etapp 1Logotyper

Sidan uppdaterad 2011-02-18